1. Pregled varstva podatkov

Splošne informacije

Naslednje informacije vam bodo omogočile pregleden pregled dogajanja z vašimi osebnimi podatki ob obisku tega spletnega mesta. Izraz “osebni podatki” zajema vse podatke, s katerimi vas lahko osebno identificiramo. Za podrobne informacije o temi varstva podatkov si oglejte izjavo o varstvu podatkov, ki smo jo vključili pod to kopijo.

Snemanje podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovorna oseba za snemanje podatkov na tej spletni strani (tj. »upravljavec«)?

Podatke na tej spletni strani obdeluje upravljavec spletnega mesta, katerega kontaktni podatki so na voljo v razdelku »Podatki o odgovorni stranki (v GDPR imenovani» upravljavec «) v tej politiki zasebnosti.

Kako zabeležimo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo kot rezultat vaše izmenjave vaših podatkov z nami. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Drugi podatki bodo naši informacijski sistemi samodejno zabeležili ali potem, ko boste med obiskom vašega spletnega mesta privolili v njihovo snemanje. Ti podatki vsebujejo predvsem tehnične informacije (npr. Spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa do spletnega mesta). Te informacije se samodejno zabeležijo, ko dostopate do tega spletnega mesta.

Za kakšne namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij se ustvari, da se zagotovi spletna stran brez napak. Za analizo uporabniških vzorcev se lahko uporabijo drugi podatki.

Kakšne pravice imate glede svojih podatkov?

Imate pravico, da kadar koli prejmete informacije o viru, prejemnikih in namenih vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi morali plačati pristojbino za takšna razkritja. Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki popravijo ali izkoreninijo. Če ste privolili v obdelavo podatkov, lahko to privolitev kadar koli prekličete, kar bo vplivalo na vso prihodnjo obdelavo podatkov. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših podatkov v določenih okoliščinah omeji. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojni nadzorni agenciji.

Če imate kakršna koli vprašanja o tej ali kateri koli drugi težavi, povezani z varstvom podatkov, se kadar koli obrnite na nas.

Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Obstaja možnost, da bodo vaši vzorci brskanja statistično analizirani, ko boste obiskali to spletno stran. Takšne analize se izvajajo predvsem s tem, kar imenujemo programi za analizo.

Za podrobne informacije o teh analitskih programih si oglejte spodnjo izjavo o varstvu podatkov.

2. Omrežja za gostovanje in dostavo vsebin (CDN)

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, so shranjeni na strežnikih gostitelja. Ti lahko vključujejo, vendar niso omejeni na, naslove IP, zahteve za stik, metapodatke in komunikacije, informacije o pogodbah, kontaktne podatke, imena, dostop do spletne strani in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za izpolnitev pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6, odstavek 1, točka b, GDPR) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naših spletnih storitev s strani profesionalnega ponudnika Člen 6, odstavek 1, točka f, GDPR).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev njegovih obveznosti glede izpolnjevanja in za upoštevanje naših navodil v zvezi s takimi podatki.

Uporabljamo naslednjega gostitelja:

https://www.ionos.de/

Izvedba pogodbe o pogodbi o obdelavi podatkov

Da bi zagotovili obdelavo v skladu s predpisi o varstvu podatkov, smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Zaščita podatkov

Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani zelo resno jemljejo zaščito vaših osebnih podatkov. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo kot z zaupnimi informacijami in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu podatkov.

Vsakič, ko uporabite to spletno stran, bodo zbrani različni osebni podatki. Osebni podatki zajemajo podatke, ki jih lahko uporabite za osebno identifikacijo. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo, in namene, za katere te podatke uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se zbirajo informacije.

Svetujemo vam, da je prenos podatkov prek interneta (tj. Prek e-poštnih komunikacij) lahko nagnjendo varnostnih vrzeli. Podatkov ni mogoče popolnoma zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

Podatki o odgovorni stranki (v GDPR imenovani »upravljavec«)

Upravljavec obdelave podatkov na tej spletni strani je:

EIT RawMaterials GmbH
Europa Center
Tauentzienstr. 11.
10789 Berlin
Deutschland

Telefon: +49 30 263 66 46 60
E-naslov: info@eitrawmaterials.eu

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi odloča o namenih in virih za obdelavo osebnih podatkov (npr. Imena, e-poštni naslovi itd.).

Trajanje shranjevanja

Če v tej politiki zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen, za katerega so bili zbrani, ne velja več. Če uveljavite utemeljeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge zakonsko dopustne razloge za hrambo vaših osebnih podatkov (npr. Obdobja hrambe davka ali gospodarskega prava); v slednjem primeru bo izbris izveden, ko ti razlogi prenehajo veljati.

Imenovanje pooblaščenca za varstvo podatkov, kot to določa zakon

Za naše podjetje smo imenovali pooblaščenca za varstvo podatkov.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Rebecca Wiemer
Adolfstraße 4
13347 Berlin

Domača stran: wiemer-arndt.de

Telefon: 030 40364 9831
E-naslov: kontakt@wiemer-arndt.de

Informacije o prenosu podatkov v ZDA

Na naši spletni strani so uporabljena zlasti orodja podjetij s sedežem v ZDA. Ko so ta orodja aktivna, se vaši osebni podatki lahko prenesejo na ameriške strežnike teh podjetij. Poudariti moramo, da ZDA niso varna tretja država v smislu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Ameriška podjetja morajo osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko pravno ukrepali. Zato ni mogoče izključiti možnosti, da lahko ameriški organi (npr. Tajne službe) za namene spremljanja obdelajo, ocenijo in trajno shranijo vaše podatke na ameriških strežnikih. Na te predelovalne dejavnosti nimamo vpliva.

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Širok spekter transakcij obdelave podatkov je mogoč le z vašim izrecnim soglasjem. Prav tako lahko kadar koli prekličete katero koli soglasje, ki ste nam ga že dali. To ne posega v zakonitost kakršnega koli zbiranja podatkov, ki se je zgodilo pred vašim preklicem.

pravica do ugovora zoper zbiranje podatkov v posebnih primerih; pravica do ugovora neposrednemu oglaševanju (člen 21 GDPR)

V DOGODKU, DA SO PODATKI OBDELANI NA UMETNOSTI. 6 ODDELEK. 1 LIT. BILO ALI F GDPR IMATE PRAVICO, DA KADARkoli OBREČATE OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI RAZLOG IZ VAŠE ENOTNE SITUACIJE. TO TUDI VELJA ZA KATERE KOLI PROFILE NA PODLAGI TEH DOLOČB. ZA DOLOČITEV PRAVNE PODLAGE, NA KATERIH JE OSNOVNA OBDELAVA PODATKOV, SVETUJTE S TEJ IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. Če prijavite ugovor, ne bomo več obdelovali vaših prizadetih osebnih podatkov, razen če smo v položaju, da predstavimo varno zaščito, ki je vredna razlogov za obdelavo vaših podatkov, ki presegajo vaše interese in pravice ALI JE PREDLOŽITEV, IZVAJANJE ALI OBRAMBA PRAVNIH PRAVIC (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21 ODDELKA 1 GDPR).

Če se vaši osebni podatki obdelujejo, da bi se vključili v neposredno oglaševanje, imate pravico, da kadar koli nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takšnega oglaševanja. TO TUDI VELJA ZA PROFILIRANJE V OBMERJU, DA JE POVEZANO S TAKO NEPOSREDNO OGLAŠEVANJE. ČE USTVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI NI VEČ NE UPORABLJAJO ZA NEPOSREDNO OGLASNO NAMENO (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21 ODDELKA 2 GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojni nadzorni agenciji

V primeru kršitev GDPR so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, upravičeni vložiti pritožbo pri nadzorni agenciji, zlasti v državi članici, kjer običajno ohranijo stalno prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe velja ne glede na druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravna sredstva.

Berlinski komisar za varstvo podatkov in svobodo informacij
Maja Smoltczyk
Friedrichstrasse 219
10969 Berlin
Tel .: +49 (0) 30 13889-0
Faks: +49 (0) 30 2155050
E-naslov: mailbox@datenschutz-berlin.de

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico zahtevati, da vse podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali za izpolnitev pogodbe, izročimo vam ali tretji osebi v pogosto uporabljeni, strojno berljivi obliki. Če bi zahtevali neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL in / ali TLS

Zaradi varnosti in zaščite