O programu Skills for the Future

Skills for the Future je prelomni program sekundarnega izobraževanja, ki ustvarja naslednjo generacijo podjetnikov v Evropi; opremlja jih z vpogledi, veščinami in samozavestjo za iskanje inovativnih rešitev za številne ter zapletene izzive v prihodnosti.

Skills for the Future je pobuda s strani EIT RawMaterials, EIT FoodEIT Climate in EIT Manufacturing, štiri družb za znanje in inovacije (KIC), ki so del večjega omrežja, ustvarjenega s strani evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovationa and Techonology – EIT), za spodbujanje inovacij in podjetništva za premagovanje nekaterih največjih izzivov, s katerimi se Evropa sooča. Projekt se izvaja v partnerstvu z Junior Achievement Europe, vodilno silo v podjetniškem izobraževanju, ki dijake po vsej celini povezuje z mentorji iz industrije.

Časovnica aktivnosti

18-22. oktober 2021

Idejni tabor Portugalska

20-21. oktober 2021

Idejni tabor Madžarska

18-19. november 2021

Idejni tabor Slovenija

25-26. november 2021

Idejni tabor južna Italija

december, 2021 – avgust, 2022

Program podjetništva

Prek učenja na podlagi izzivov bo v letih 2019-2020 program Skills for the Future izučil več kot 1000 dijakovpo vsej Sloveniji, južni Italiji in Madžarski. V vsaki državi bodo dijaki vključeni v ekosistem EIT industrije, akademije in raziskav, ko se bodo osredotočali na določene teme; minerali, kovine in druge surovine v Sloveniji, hrana v južni Italiji in podnebne spremembe na Madžarskem.

Z združevanjem edinstvene kombinacije akademskega znanja, praktičnega reševanja težav in mentorstva s strani vodilnih sil v industriji, program Skills for the Future dijakom in njihovim profesorjem nudi nov način učenja, v središču katerega se kot vir domiselnosti in vizije nahajajo prav dijaki.

Srečanje EU Skills for the Future

Srečanje EU Skills for the Future je edinstven dogodek, namenjen medkulturni izmenjavi, kjer se srečajo dijaki, ki si iz različnih tematskih in geografskih izhodišč prizadevajo za trajnostni razvoj in na njem izmenjujejo svoje ideje. Dijaki na srečanju so izbrani na podlagi glasovanja njihovih vrstnikov, žirije iz panoge in akademskih strokovnjakov ter njihovih izjemnih inovacij, ki so jih razvili na intenzivnem Idejnem taboru v svoji državi.

Dijaki in učitelji se bodo vrnili domov z novimi perspektivami, ki jih bodo lahko delili s svojimi vrstniki in kolegi ter tako širili vpliv srečanja Skills for the Future v šolah in skupnostih.

V Bruslju je bilo novembra 2019 izvedeno uvodno Srečanje EU Skills for the Future. Dijaki so sodelovali v dinamičnih aktivnostih, ki so jim omogočale spoznati svoje ključne lastnosti in sposobnosti ter se naučijo načinov kako jih učinkovito uporabiti v ekipi. Medtem so se njihovi profesorji usposabljajo za vključevanje učenja v svoje učilnice, ki temelji na izzivih.

Agrikultura 4.0, trajnostne šole, zmanjševanje odpadkov, oblikovanje za prihodnost – to je samo nekaj od izzivov, s katerimi so se spoprijeli dijaki s svojimi inovacijami na temo krožnega gospodarstva.  Žirija je bila navdušena nad rezultati, med kateri so bili energetsko – nevtralni sistemi ogrevanja, črnilo iz živilskih odpadkov in miza, izdelana iz stranskih produktov proizvodnje jekla.

Glede na trenutno svetovno pandemijo Covid-19 se vrh EU Spretnosti za prihodnost leta 2021 ne bo sestal. Namesto tega načrtujemo organizacijo priložnostnih spletnih srečanj, da bi proslavili dosežke študentov in ustvarili virtualno skupnost okoli programa.

Entrepreneurial Skills Pass (ESP)

Po končanem podjetniškem program so dijaki upravičeni do pridobitve Certifikata podjetniškega znanja oz. Entrepreneurial Skills Pass (ESP) edinstvenega mednarodnega potrjevanja spretnosti in izkušenj. ESP združuje samoocenjevanje na podlagi pridobljenih kompetenc in zaključni izpit, ki potrjuje in potrjuje njihovo teoretično in praktično znanje o poslovnih vprašanjih in konceptih.

Samoocena dijakom omogoča razmislek o lastnem napredku pri pridobivanju praktično usmerjenih veščin in podjetniškega odnosa skozi vse leto: ustvarjalnost, samozavest, timsko delo, vztrajnost, prevzemanje odgovornosti, prevzemanje pobude in iznajdljivost. Poleg potrjevanjem svojega teoretičnega in dejanskega znanja o podjetništvu ESP dijakom pomaga do priložnosti, kot so usposabljanje na delovnem mestu, zaposlitev in strat-up podpora.

Kompetence in učni rezultati, ki jih ocenjuje ESP, so popolnoma usklajeni s tistimi, ki so opredeljene v okviru EntreComp, ki ga je razvila Evropska komisija.