Po preobratu, ki ga je povzročil izbruh COVID-19, in usmerjanju v izredne izzive, povezane s podnebnimi spremembami in gradnjo trajnostnega gospodarstva, je spodbujanje ustvarjalnosti in podjetniškega duha mladih ter njihovo spodbujanje za razvoj rešitev pomembnejše kot kdaj koli prej.

Zdravstvena kriza je izjemno vplivala na celoten svet in posledično na izvajanje projekta Skills for the Future. Kljub temu si prizadevamo zagotoviti stalni uspeh in trajnost projekta. Pogosto bomo komunicirali s sodelujočimi državami, da bi razumeli lokalne posebnosti v zvezi z omejitvami COVID-19 in kako najbolje prilagoditi izvajanje programa Skills for the Future.

Zaradi negotovosti glede potrebnih zdravstvenih omejitev bo program izvajal več spletnih dejavnosti, da bi zmanjšali tveganja, ki bi motila delovanje projekta. V tem študijskem letu bodo Idejni tabori trajali le en dan ali pa bodo organizirani preko spleta.  Srečanje vseh vpletenih držav ne bo organizirano. Z učitelji bomo nenehno komunicirali, da bi podprli prehod na spletno izobraževanje in jim dali samozavest pri izvajanju aktivnosti projekta Skills for the Future. Spletni sestanki z dijaki bodo organizirani tako, da jim bomo pomagali razviti njihove projekte in uspešno zaključiti program.

Kljub izzivom, ki jih predstavlja pandemija, se veselimo produktivnega in inovativnega leta!

Ostanite zdravi,

Vaša ekipa projekta Skills for the Future