Bodite to kar ste in delite svoje znanje in izkušnje ekipami dijakov nekajkrat v šolskem letu. Mentor naj bi med šolskim letom (oktober–junij) vložil okrog 5–10 ur  za svojo nalogo.

Vse kar potrebujemo so navdušenje, življenjske izkušnje in pripravljenost dijakom pomagati pri učenju in podjetništvu. Mentorji lahko pričakujejo, da se bodo s svojimi ekipami srečali okrog petkrat med jesenjo 2020 in poletjem 2021, srečanja pa so lahko tudi manj pogosta, potekajo osebno ali prek spleta, kot vam odgovarja.

Vloga mentorja

Mentor bo podajal povratne informacije za ideje dijakov, predlagal izboljšave, dajal nasvete za razvoj in dijake motiviral k aktivnemu sodelovanju.

Mentorji bodo prispevali tudi k tematski povezanosti s sektorjem surovin/prehrane/podnebja, dijakom zagotavljali dodatne priložnosti in podpirali učitelje z izmenjavo znanj, veščin in izkušenj iz poslovnega sveta. Prostovoljci bodo usposobljeni in pripravljeni na vsako aktivnost.