O programu Veščine za prihodnost (Skills for the Future)

Skills for the Future je revolucionarni program sekundarnega izobraževanja, ki ustvarja naslednjo generacijo podjetnikov v Evropi; opremlja jih z vpogledi, veščinami in samozavestjo za iskanje inovativnih rešitev za številne ter zapletene izzive v prihodnosti.

Skills for the Future je pobuda s strani EIT RawMaterials, EIT Food in EIT Climate, treh družb za znanje in inovacije (KIC), ki so del večjega omrežja, ustvarjenega s strani evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (European Institute of Innovationa and Techonology – EIT), za spodbujanje inovacij in podjetništva za premagovanje nekaterih največjih izzivov, s katerimi se Evropa sooča. Projekt se izvaja v partnerstvu z Junior Achievement Europe, vodilno silo v podjetniškem izobraževanju, ki študente po vsej celini povezuje z mentorji iz industrije.

Dogodki

23.-24. september 2019

Idejni tabor Slovenija

30. oktober 2019

Idejni tabor južna Italija

8.-9. november 2019

Idejni tabor Madžarska

28. november 2019

EU Skills for the Future Summit

december, 2019 – avgust, 2020

Program podjetništva

Prek učenja na podlagi izzivov bo v letih 2019-2020 program Skills for the Future izučil več kot 1000 študentov po vsej Sloveniji, južni Italiji in Madžarski. V vsaki državi bodo študenti vključeni v ekosistem EIT industrije, akademije in raziskav, ko se bodo osredotočali na določene teme; minerali, kovine in druge surovine v Sloveniji, hrana v južni Italiji in podnebne spremembe na Madžarskem.

Z združevanjem edinstvene kombinacije akademskega znanja, praktičnega reševanja težav in mentorstva s strani vodilnih sil v industriji, program Skills for the Future študentom in njihovim profesorjem nudi nov način učenja, v središču katerega se kot vir domiselnosti in vizije nahajajo prav študenti.

Program Skills for the Future je sestavljen iz štirih glavnih elementov:

Idejni tabori

Na začetku vsakega akademskega leta se v vsaki državi 100 študentov iz pribl. 20 šol zbere za namen intenzivne 24- do 48-urne inovacijske vadbe. Ekipe študentov se soočajo z resničnimi izzivi, ki so jih postavile vodilne sile v industriji, te pa potem delujejo kot mentorji za študente, ko le-ti razmišljajo, raziskujejo in razvijajo inovativne izdelke ali storitve za soočanje z izzivom.

Komunikacijsko usposabljanje

Po razvoju svojih inovacij ekipe idejnega tabora prejmejo strokovno vodstvo in usposabljanje za ponujanje svojih idej vlagateljem in javnosti. Z vpogledi akademikov, znanstvenih novinarjev in uspešnih podjetnikov se študenti naučijo kako kompleksne znanstvene ideje spremeniti v privlačne zgodbe.

Program podjetništva

V preostanku akademskega leta pribl. 300 študentov v vsaki državi dela v ekipah in poskuša ustvariti mini-podjetja, ki ponujajo izdelke ali storitve za reševanje izzivov, povezanih s surovimi materiali, hrano in podnebnimi spremembami. Nekateri študenti se bodo morda odločili za nadaljnje razvijanje inovacij, ustvarjenih na idejnih taborih, medtem ko bodo drugi razvijali nove izdelke ali storitve. Ekipe študentov bodo povezane z mentorji iz industrije, ki bodo pri razvijanju svojih podjetniških sposobnosti, finančne pismenosti, poslovnega razvoja in komunikacijskih veščin sodelovali s študenti. Ob koncu šolskega leta bodo študentska mini-podjetja tekmovala na državnih in evropskih tekmovanjih.