1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk könnyen áttekinthető képet nyújtanak arról, hogy mi fog történni a személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A „személyes adatok” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely felhasználható az Ön személyes azonosításához. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet e példány alatt mellékeltünk.

Adattárolás ezen a weboldalon

Ki a felelős fél az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (azaz az „adatkezelő”)?

Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel, akinek elérhetőségei a jelen Adatvédelmi irányelvek „Információk a felelős félről (a GDPR-ben„ adatkezelőnek ”nevezik) részben találhatók.

Hogyan rögzítjük az adatait?

Adatait velünk való megosztása eredményeként gyűjtjük. Ez lehet például olyan információ, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapunkba írt be.

Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan rögzítik, vagy azt követően, hogy beleegyezik annak rögzítésébe a weboldal látogatása során. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. Böngésző, operációs rendszer vagy a webhely elérésének ideje). Ezeket az információkat automatikusan rögzíti, amikor belép a webhelyre.

Milyen célokra használjuk fel az adatait?

Az információk egy része a weboldal hibamentes biztosításának garantálása céljából keletkezik. Egyéb adatok felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

Milyen jogai vannak az adatait illetően?

Önnek joga van bármikor információt kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen nyilvánosságra hozatalért. Önnek jogában áll követelni adatainak helyesbítését vagy felszámolását. Ha beleegyezett az adatkezelésbe, akkor bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást, ami minden jövőbeni adatkezelést érint. Ezenkívül joga van azt követelni, hogy bizonyos körülmények között korlátozza az adatainak feldolgozását. Ezenkívül joga van panaszt bejelenteni az illetékes felügyelő hivatalnál.

Kérjük, ne habozzon bármikor kapcsolatba lépni velünk, ha kérdései vannak ezzel vagy bármely más adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

Elemzési eszközök és harmadik felek által biztosított eszközök

Lehetséges, hogy a böngészési mintákat statisztikailag elemzik, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az ilyen elemzéseket elsősorban azzal végezzük, amelyet elemzési programnak nevezünk.

Az elemzési programokról részletes információt az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

2. Tárhely és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt külső szolgáltató (hoszt) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a gazdagép szerverein tárolják. Ezek magukban foglalhatják, de nem kizárólag, az IP-címeket, a kapcsolattartási kérelmeket, a metaadatokat és a kommunikációt, a szerződésre vonatkozó információkat, az elérhetőségeket, a neveket, a weboldalhoz való hozzáférést és a weboldalon keresztül létrehozott egyéb adatokat.

A házigazda célja a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel való szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az online szolgáltatásaink professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony biztosítása érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Hostunk csak annyiban dolgozza fel az adatait, amely teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez és az ilyen adatokra vonatkozó utasításunk betartásához szükséges.

A következő gazdagépet használjuk:

https://www.ionos.de/

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodás teljesítése

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozás garantálása érdekében megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk házigazdánkkal.

3. Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal és az oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért személyes adatait bizalmas információként kezeljük, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Amikor ezt a weboldalt használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek felhasználhatók az Ön személyes azonosítására. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük, valamint azokat a célokat, amelyekre ezeket az adatokat felhasználjuk. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtik az információkat.

Ezúton azt tanácsoljuk Önnek, hogy az adatok interneten keresztüli továbbítása (azaz e-mail kommunikáció útján) hajlamos lehet a biztonsági hiányosságokig. Nem lehet teljesen megvédeni az adatokat harmadik fél hozzáférésétől.

Információ a felelős félről (a GDPR-ben „ellenőrnek” nevezik)

A webhely adatkezelője:

EIT RawMaterials GmbH
Europa Center
Tauentzienstr. 11.
10789 Berlin
Deutschland

Telefon: +49 30 263 66 46 60
E-mail: info@eitrawmaterials.eu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt hoz döntéseket a személyes adatok (pl. Nevek, e-mail címek stb.) Feldolgozásának céljairól és forrásairól.

Tárolás időtartama

Hacsak ebben az adatvédelmi irányelvben nincs meghatározva egy konkrétabb tárolási időtartam, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg a gyűjtés célja már nem érvényes. Ha indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, akkor az adatait töröljük, kivéve, ha más jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. Adózási vagy kereskedelmi törvényi megőrzési időszak); utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése a törvény szerint

Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki cégünk számára.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Rebecca Wiemer
Adolfstraße 4
13347 Berlin

Honlap: wiemer-arndt.de

Telefon: 030 40364 9831
E-mail: kontakt@wiemer-arndt.de

Információ az USA-ba történő adatátvitelről

Weboldalunk különösen az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használja. Amikor ezek az eszközök aktívak, személyes adatait átadhatjuk e vállalatok amerikai szervereinek. Ki kell emelnünk, hogy az USA az EU adatvédelmi törvénye értelmében nem biztonságos harmadik ország. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint az érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki annak lehetősége, hogy az amerikai hatóságok (pl. Titkosszolgálatok) nyomon követés céljából feldolgozhatják, kiértékelhetik és véglegesen tárolhatják adatait az amerikai szervereken. Nincs hatással ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Az adatfeldolgozási tranzakciók széles skálája csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja a nekünk adott beleegyezését. Ez nem érinti az Ön visszavonása előtt történt adatgyűjtés törvényességét.

Adatgyűjtés elleni kifogás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni kifogás joga (GDPR 21. cikk)

ESETBEN AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA A MŰVÉSZET ALAPJÁN. 6 SZEKT. 1 LIT E vagy F GDPR, JOGA BÁRMILYEN KORLÁTOZNI A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA AZ EGYEDÜLEN HELYZETÉBŐL SZÁRMAZÓ TERÜLETEKEN TÚL. Ez is vonatkozik bármilyen, e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAPJÁNAK JOGALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA KÉRJÜK, KONZULTÁLJA EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA ELLENÖRZÉSI ELLENŐRZÉST FOGLALUNK, SOKKOR FELJÁRNI FOLYAMATBAN AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOKAT, Hacsak nem állunk abban a helyzetben, hogy az adatainak feldolgozásához méltó alapot terjesszünk elő a kényszerítő védelemre, azzal szemben, hogy az ön érdekeit, a jogokat és a károkat túlterheli. A JOGI VÁLLALKOZÁSOK KÖVETELÉSE, GYAKORLÁSA ÉS VÉDELME (A GDPR 21. CIKK 1. SZAKASZA SZERINTI FELTÉTEL).

HA SZEMÉLYES ADATAIT FELDOLGOZZÁK A KÖZVETLEN HIRDETÉSBE FOGLALKOZÁSHOZ, ÖNNEK JOGA van bármikor, ha az ilyen reklámozás céljaival ellentétes az érintett személyi adatainak a feldolgozása. EZ IS MÉRT PROFILSZERZÉSRE VONATKOZIK, AMELY EGYETLEN KÖZVETLEN HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS. HA TÁRGYALJA, SZEMÉLYES ADATAIT TOVÁBB MÁR NEM HASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKHOZ (ELLENŐRZÉS A GDPR 21. CIKKÉNEK 2. SZAKASZA SZERINT).

Panasz naplózási joga az illetékes felügyeleti hivatalnál

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt benyújtani egy felügyeleti ügynökségnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyüket, munkahelyüket tartják fenn, vagy azon a helyen, ahol az állítólagos jogsértés bekövetkezett. A panasz naplózási joga érvényes minden más közigazgatási vagy bírósági eljárástól függetlenül.

Berlini adatvédelmi és információszabadsági biztos
Maja Smoltczyk
Friedrichstrasse 219
10969 Berlin
Tel .: +49 (0) 30 13889-0
Fax: +49 (0) 30 2155050
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van megkövetelni, hogy adjunk át minden olyan adatot, amelyet automatikusan feldolgozunk az Ön beleegyezése alapján, vagy a szerződés teljesítése érdekében átadják Önnek vagy harmadik félnek egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Ha az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik vezérlőhöz, akkor ez csak akkor történik meg, ha ez műszakilag megvalósítható.

SSL és / vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a védelem érdekében